Partners

About

RISE Research Institutes of Sweden is a network of Research and Technology Organisations (RTOs), wholly or partly owned by the Swedish state. The RTOs within RISE perform industrial research and innovation. Some of the RTOs also perform testing and certification.

RISE contributes with experience from maritime risk and safety studies, machine learning and method development and acts as a project leader. 

About Chalmers

Chalmers Mechanics and Maritime Sciences (M2) conducts fundamental and applied research in all modes of transport to achieve sustainable technological solutions as well as research to achieve environmentally friendly process techniques and a sustainable energy supply.

M2 holds one of Sweden’s most extensive simulator center for navigation and propulsion of ships, and world class laboratories within combustion engineering and wind tunnels. The department continuously strives to establish a cooperation between academia, industry, and society, with a strong focus on utilization and has extensive experience in developing, leading and coordinating maritime simulations and human factors assessment in national and international research projects.

About

SEnior Advisors in MAritime DEvelopment Group
 (SEAMADE Group)

Konsult- och utvecklingsverksamhet inom marintekniska områden. Analys, utveckling, modellering och simulering av maritima farkoster, installationer och miljöer. Ett nätverk av seniora konsulter inom det marintekniska området, som erbjuder sin unika och väl dokumenterade kompetens genom en gemensam organisation. Merparten av individerna som ingår i gruppen har intresse i företaget, vilket borgar för seriositet och kontinuitet. Ett grundläggande syfte med verksamheten är att skapa en miljö där kunskap och kompetens förs vidare till kommande generationer. Vid genomförande av uppdrag kan unga studenter, forskare eller medarbetare hos uppdragsgivare, utan extra kostnader erbjudas möjlighet att aktivt deltaga i projekt.

 • Exempel på områden som täcks in:
 • Maritima riskanalyser (fartyg, farleder, hamnar etc)
 • Simuleringsstudier, seglats/anlöp/angöring/avgång i hamnar och farleder
 • Utveckling av verktyg för maritima simuleringar och analyser
 • Modellering av fartygsmodeller till Transas simuleringsmiljö
 • Oberoende analyser av olyckor och incidenter
 • Implementation av SMS i organisationer
 • Tillhandahållande av maritima beräknings- och simuleringsverktyg

The reference group of the project consists of stakeholders of the following organisations:

 • Lloyds Register
 • Färjerederiet
 • Stena Line
 • SvenskSjöfart – Swedish Shipowner Association
 • SAAB Transpoder Tech
 • Transportstyrelsen
 • Swedsih Maritime Administration (Sjöfartsverket)

Co-financed by

Trafikverket

Contact

Johannes Hüffmeier, RISE Research Institutes of Sweden